Przejdź do treści
Menu

Zbiory

MUZEUM WOLDENBERCZYKÓW

Muzeum Woldenberczyków – byłych jeńców Oflagu IIC Woldenberg w Dobiegniewie znajduje się na terenie byłego Oflagu IIC Woldenberg. Zajmuje jeden z budynków poobozowych.

 

Ekspozycja muzealna zajmuje powierzchnię około 400m2  i składa się z dwunastu części:
A – Kampania Wrześniowa
         - mundury i wyposażenie
         - odznaczenia
         - plansze informacyjne
B – Ogólne informacje o obozie
         - makieta obozu
         - plansze z opisem obozu
         - plansza z wykazem zmarłych i zabitych
C - Życie codzienne
         - znaczki tożsamości
         - dokumenty (rozkazy, zezwolenia itp.)
         - obozowe środki płatnicze - lagermarki oraz bony
         - książeczki czekowe, polisy ubezpieczeniowe, przekazy pieniężne na Fundusz Wdów i Sierot
         - życie religijne w obozie
         - służba zdrowia
         - trepy, piecyk (kręciołek) przedmioty użytkowe wykonane w obozie
D -  Rekonstrukcja izby jenieckiej
         - mundury i płaszcze wojskowe,
         - koce oraz garderoba uszyta w Oflagu IIC,
         - piecyki, manierki, menażki, plecaki,
         - stoły i stoliki jenieckie, ławy i stołki.
E - Konspiracja
         - dokumenty, makiety dotyczące nasłuchu radiowego (Pluton „R”),
         - ucieczki - mapy, listy gończe, atrapa karabinu Mauzer wykonana z  drewna, plany podkopów,
F - Poczta obozowa
         - formularze, listowniki, kartki pocztowe,
         - znaczki, całostki poczty obozowej,
G - Życie kulturalne
         - zdjęcia z występów chórów, orkiestr, koncertów zespołów muzycznych,   cyrku,
         - maski teatralne, zaproszenia na imprezy, rękopisy sztuk teatralnych napisanych w obozie,
         - rękodzieło – wyroby z drewna, kości zwierzęcej, blachy, srebra i złota, obrazy olejne, akwarele, satyra obozowa,
         - pracownia rzeźbiarska – prawa strona ołtarza kaplicy obozowej wykonanego przez Stanisława Horno-Popławskiego, zdjęcia rzeźb z gliny i gipsu,
H - Drzeworyty – Teka Leśna. Teatr, Oflag IIC, Na Kujawach, ilustracje do książek, zaproszenia,
I - Nauka
         - świadectwa maturalne, indeksy, zaświadczenia ukończenia kursów,
         - notatki z wykładów,
         - skrypty i prace naukowe,
         - architektura – projekty mostów, projekty z konkursu „Dom mieszkalny”,  „Konkurs odbudowy wsi”, zdjęcia i dokumenty,
J - Sport
         - zdjęcia klubów sportowych,
         - dyplomy, legitymacje,
         - olimpiada obozowa 1944r.,
K - Ewakuacja
         - trasa i okoliczności ewakuacji,
         - dokumenty dotyczące powrotu jeńców do Polski,
L - Zjazdy Woldenberczyków
         - powojenna działalność środowisk Woldenberczyków – budowa szkół w    Dobiegniewie i Dziedzicach,
         - Pomnik Czynu Żołnierskiego,
         - Muzeum Woldenberczyków,
         - tablice pamiątkowe oraz wiele innych inicjatyw.