Przejdź do treści
Menu

Konkurs artystyczny "Oflag II C Woldenberg"

Konkurs Artystyczny Oflag II C Woldenberg

Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym  „Oflag II C Woldenberg” dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Organizatorem Konkursu Artystycznego „Oflag II C Woldenberg” jest Gmina Dobiegniew, Centrum Kultury w Dobiegniewie, Muzeum Woldenberczyków. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” realizowanego w ramach programu INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z problematyką, dotyczącą Oflagu II C Woldenberg . Pracą konkursową może być, praca plastyczna lub techniczna wykonana dowolną techniką, fotografia, praca przestrzenna (makieta), grafika komputerowa.
 
Klasy 4-6 (rysunek, fotografia, praca przestrzenna (makieta)
 
Klasy 7-8 i szkoła ponadpodstawowa (rysunek, fotografia, praca przestrzenna, grafika komputerowa)
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia na adres: Muzeum Woldenberczyków, ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew. Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa w dniu 15 czerwca 2022 r. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.