Przejdź do treści
Menu


Konkurs artystyczny "Oflag II C Woldenberg"

Wystawa Oflag II C Woldenberg 1940-1945

W dniach 14.05.- 24.06.2022 r. w Galerii Stowarzyszenia Fantom e.V. w Berlinie przy ul. Hektorstr. 9-10, czynna będzie wystawa pt. “Oflag II C Woldenberg 1940-1945. Największy obóz jeniecki dla polskich oficerów II Wojny Światowej”. Na wystawie prezentowane będą eksponaty z Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie w tym m.in. pamiątki po byłych jeńcach obozu, przedmioty codziennego użytku, obrazy, grafiki, drzeworyty, dokumenty obozowe, znaczki poczty obozowej, umundurowanie oraz przestrzenna makieta obozu. Wystawa organizowana jest w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej”.

Konkurs Artystyczny Oflag II C Woldenberg

Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym  „Oflag II C Woldenberg” dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Organizatorem Konkursu Artystycznego „Oflag II C Woldenberg” jest Gmina Dobiegniew, Centrum Kultury w Dobiegniewie, Muzeum Woldenberczyków. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” realizowanego w ramach programu INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z problematyką, dotyczącą Oflagu II C Woldenberg . Pracą konkursową może być, praca plastyczna lub techniczna wykonana dowolną techniką, fotografia, praca przestrzenna (makieta), grafika komputerowa.
 
Klasy 4-6 (rysunek, fotografia, praca przestrzenna (makieta)
 
Klasy 7-8 i szkoła ponadpodstawowa (rysunek, fotografia, praca przestrzenna, grafika komputerowa)
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia na adres: Muzeum Woldenberczyków, ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew. Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa w dniu 15 czerwca 2022 r. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

XIX KONKURS RECYTATORSKI POEZJI OFLAGU II C WOLDENBERG 11 marca 2022

XIX KONKURS RECYTATORSKI POEZJI OFLAGU II C WOLDENBERG

Rajd upamiętniający ewakuację i wyzwolenie jeńców Oflagu II C Woldenberg

 

Rajd upamiętniający ewakuację i wyzwolenie jeńców Oflagu II C Woldenberg

 

         W dniach 26-29 stycznia 2022 r. odbyła się X edycja rajdu harcerskiego upamiętniającego ewakuację i wyzwolenie jeńców obozu Oflag II C Woldenberg. Rajd rozpoczął się  wieczornym spotkaniem w Muzeum Woldenberczyków, podczas którego zapalono znicze przy płycie pamiątkowej na terenie muzeum, a przedstawiciel Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pan Jarosław Palicki przeprowadził wykład opisujący historię obozu Oflag II C Woldenberg.
            Następnego dnia rano uczestnicy rajdu w obecności Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwii Łaźniewskiej złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej oraz minutą ciszy uczcili pamięć o byłych jeńcach obozu. Następnie uczestnicy ruszyli trasą ewakuacji grupy „Wschód” woldenberskiego obozu. Pierwszy etap rajdu prowadził wzdłuż brzegów jeziora Osiek do miejscowości Ługi, następnie do Mostu Pojednania i dalej do miejscowości Ogardy. Po krótkim postoju uczestnicy wyruszali do miejscowości Tuczno, gdzie zakończyła się pierwsza część rajdu. Wieczorem odbyła się lekcja historyczna z pokazem multimedialnym. Następnego dnia wymarsz w kierunku miejscowości Bobrówko, następnie przez miejscowości Buszów i Danków do Barlinka, gdzie zakończył się drugi dzień rajdu. Wieczorem uczestnicy wzięli udział w historycznych grach terenowych.  Ostatnim etapem tegorocznego rajdu było przejście do miejscowości Dziedzice, gdzie odbyły się uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia z 30 stycznia 1945 roku, dzięki którym niemal trzy tysiące jeńców po 5 latach niewoli odzyskało wolność. Uroczystości rozpoczęły się na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywa 19 polskich oficerów poległych w tym miejscu. Złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Wartę honorową pełnili uczestnicy rajdu, I Dobiegniewska Drużyna Harcerska wraz z żołnierzami 141 Bataliony Lekkiej Piechoty z Choszczna i harcerzami ze Szczepu Puszczy Barlineckiej. Po oddaniu hołdu poległym oficerom odbyła się uroczysta msza święta, po czym uroczystości kontynuowane były w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic.